Căutare

Dr. Beatrice Constantinescu

Medic veterinar

Dr. Hagiu Bianca Gabriela

Medic veterinar

Competențe

 • izolare și identificare bacterii patogene pentru animale
 • izolare și identificare fungi patogeni pentru animale
 • examen coproparazitologic, examen parazitologic raclat cutanat

Studii

 • 2021 – prezent – Universitatea De Științe Agronomice Și Medicină Veterinară București – Facultatea De Medicină Veterinară:
 • Studii universitare de master – IF- ‟Ingineria produselor alimentare / Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher‟
 • Studii universitare de doctorat – IFR, în cadrul disciplinei de Fiziologie animală
 • Certificat ‟Izolarea și identificarea fungilor cu caracter patogen‟
 • Certificat ‟Conduita generală a examenului bacteriologic pentru izolarea și identificarea bacteriilor patogene pentru animale‟
 • Certificat ‟Metode utilizate în verificarea eficienței decontaminării aerului și suprafețelor‟
 • Certificat ‟Metode și tehnici de laborator în diagnosticul trichomonozei bovine‟
 • Certificat ‟Metode și tehnici de laborator în diagnosticul parazitozelor la animale‟

Lucrări știintifice:

 • STUDY CONCERNING THE THERMAL STRESS IMPACT ON HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN DOGS – The International Conference AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE, June 2-4 2022, Bucharest, Romania
 • EFECTUL STRESULUI TERMIC ASUPRA PARAMETRILOR HEMATOLOGICI ȘI BIOCHIMICI LA CÂINE – Lucrare de licență, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Facultatea de Medicină Veterinară, specializarea: Medicină Veterinară, sesiunea iunie 2021, îndrumător științific Conf. Univ. Dr. Iuliana Codreanu.
 • THE EFFECT OF THERMAL STRESS ON HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS IN DOGS – Students Scientific Symposium, Faculty of Veterinary Medicine of Bucharest, May, 14th, 2021 – Scientific coordinator : Associate Professor Iuliana CODREANU