Căutare

Dr. Beatrice Constantinescu

Medic veterinar

Dr. Zăbavă Ivona-Maria

Medic veterinar

Competențe

 • Pregătirea probelor și efectuarea analizelor specifice: analize biochimice, hematologice, serologice și profilul de coagulare; pregătirea și interpretarea frotiurilor pentru examenul citomorfologic al sângelui, interpretarea sedimentului urinar.
 • În cadru laboratorului de Biologie moleculară: efectuarea manoperelor – pipetare, extracția, cuplarea și amplificarea acizlor nucleici. 

Arii de interes medical

 • Hematologie
 • Frotiu citomorfologic
 • Frotiu hemoparaziti
 • Profil coagulare

Experiență profesională

 • Medic veterinar, înscris în colegiul medicilor din 2019

Experiență academică

 • Doctorand în cadrul disciplinei Fiziologie în cadrul Facultății de Medicină Veterinară București

Cursuri

 • Tehnici de raportare, convenționale și digitale pentru integrare, la locul de muncă.
 • Comunicare si protocoale de comunicare cu aparținătorii pacienților.
 • Instruire teoretica internă „Tehnici PCR – noțiuni introductive”; “Tehnica PCR – prezentare flux de lucru.”
 • „Metode și tehnici de laborator în diagnosticarea parazitozelor sângelui la animale.”

Publicații

 • Influența nivelului calciului din hrană asupra însușirilor ouălor la găini crescute în sistem industrial.”-lucrarea de licență